Sprawozdanie finansowe

Rok 2021

BS Ślesin – Bilans Banku za 2021 rok

BS Ślesin – Opinia Biegłego Rewidenta za 2021 rok

Rok 2020

BS Ślesin – Bilans Banku za 2020 rok

BS Ślesin – Opinia Biegłego Rewidenta za 2020 rok

Rok 2019

BS Ślesin – Bilans Banku za 2019 rok

BS Ślesin – Opinia Biegłego Rewidenta za 2019 rok