Polityka rywatności

 1. Aplikacja mobilna Nasz Bank (Aplikacja) została wyprodukowana dla Klientów Banku Spółdzielczego w Ślesinie przez Zakład Usług Informatycznych NOVUM Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, w Polsce (NOVUM). Aplikacja umożliwia dostęp do usług Banku Spółdzielczego w Ślesinie z urządzenia mobilnego. Przed zainstalowaniem i uruchomieniem Aplikacji należy upewnić się, że Bank Spółdzielczy w Ślesinie obsługujący rachunek Klienta świadczy usługi za jej pośrednictwem.
 2. Klient pobierając aplikację z portalu internetowego wyraża zgodę na jej instalację i użytkowanie oraz na poniższe zasady Polityki Prywatności. Klient może w każdym momencie usunąć aplikację z urządzenia mobilnego, co nie wpływa na stan środków przechowywanych w Banku Spółdzielczym w Ślesinie ani na działalnie innych aplikacji, związanych ze zdalnym dostępem Klienta do usług w Banku Spółdzielczym w Ślesinie.
 3. NOVUM nie przechowuje żadnych danych związanych z Aplikacją i usługą świadczoną przez Bank Spółdzielczy w Ślesinie za pomocą Aplikacji, w tym żadnych danych osób, które pobierają Aplikację na swoje urządzenie mobilne.
 1. Aplikacja mobilna Nasz Bank (Aplikacja) została wyprodukowana dla Klientów Banku Spółdzielczego w Ślesinie przez Zakład Usług Informatycznych NOVUM Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, w Polsce (NOVUM). Aplikacja umożliwia dostęp do usług Banku Spółdzielczego w Ślesinie z urządzenia mobilnego. Przed zainstalowaniem i uruchomieniem Aplikacji należy upewnić się, że Bank Spółdzielczy w Ślesinie obsługujący rachunek Klienta świadczy usługi za jej pośrednictwem.
 2. Klient pobierając aplikację z portalu internetowego wyraża zgodę na jej instalację i użytkowanie oraz na poniższe zasady Polityki Prywatności. Klient może w każdym momencie usunąć aplikację z urządzenia mobilnego, co nie wpływa na stan środków przechowywanych w Banku Spółdzielczym w Ślesinie ani na działalnie innych aplikacji, związanych ze zdalnym dostępem Klienta do usług w Banku Spółdzielczym w Ślesinie.
 3. NOVUM nie przechowuje żadnych danych związanych z Aplikacją i usługą świadczoną przez Bank Spółdzielczy w Ślesinie za pomocą Aplikacji, w tym żadnych danych osób, które pobierają Aplikację na swoje urządzenie mobilne.
 1. Aplikacja na urządzeniu mobilnym:
 • komunikuje się z systemami Banku Spółdzielczego w Ślesinie, w którym Klient prowadzi swój rachunek, z użyciem mechanizmów szyfrujących,
 • uzyskuje dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:
  • pamięci,
  • komunikacji sieciowej – pełen dostęp do Internetu, stanu sieci i stanu Wi-Fi,
  • informacji o lokalizacji,
  • aparatu fotograficznego,
  • danych kontaktów.
 1. Aplikacja na urządzeniu mobilnym nie przechowuje żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika Aplikacji, nie przechowuje danych pozwalających na uwierzytelnienie w serwisie, ani danych Klienta Banku Spółdzielczego w Ślesinie, dostępnych po zalogowaniu.
 2. Dane Klienta związane z usługą świadczoną przez Bank Spółdzielczy w Ślesinie mogą być pobierane z Banku przez Aplikację. W takim przypadku są one krótkotrwale przechowywane na urządzeniu mobilnym w celu ich wyświetlenia użytkownikowi, nie dłużej jednak niż do wyłączenia Aplikacji.
 3. W przypadku braku zgody na niniejszą Politykę Prywatności prosimy nie instalować Aplikacji lub ją usunąć z urządzenia mobilnego.
 4. NOVUM zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie www.