Rolnicy

Konta

● RACHUNEK BIEŻĄCY
 • Swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych
 • Łatwy dostęp do środków poprzez karty płatnicze wydane do rachunku
 • Prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych z kontrahentami krajowymi i zagranicznym za pomocą systemu SWIFT
 • Możliwość ustanowienia Pełnomocnika do rachunku
 • Dyspozycje złożone do godziny określonej w Umowie Bank wykonuje już w tym samym dniu, dyspozycje złożone później następnego dnia roboczego.
 • Możliwość skorzystania z kredytu w rachunku bieżącym
 • Możliwość lokowania nadwyżek finansowych na lokatach
 • Dostęp do środków poprzez Internet Banking
● RACHUNEK POMOCNICZY
 • Otwierany dla wyodrębnionych środków pieniężnych na określone cele
 • Łatwy dostęp do środków poprzez karty płatnicze wydane do rachunku
 • Możliwość ustanowienia Pełnomocnika do rachunku

LOKATY

● LOKATY TERMINOWE Z TERMINEM ZAPADLNOŚCI OD 1 M-CA DO 36 M-CY
 • Pomnażanie środków pieniężnych
 • Niski wkład – wystarczy 1000 zł
 • Atrakcyjne oprocentowanie
 • Elastyczne okresy lokowania – już od 1 miesiąca do 36 miesięcy
 • Możliwość automatycznego odnowienia lokaty na kolejny okres
 • Możliwość wypłaty należnych odsetek oraz pozostawienia kapitału na kolejny okres depozytowy
 • Możliwość ustanowienia Pełnomocnika
  Bezpieczeństwo środków

Karty

● VISA BUSINESS ZBLIŻENIOWA
 • Kartę otrzymujesz do rachunku bieżącego lub pomocniczego
 • Możesz wskazać pracowników, którzy otrzymają kartę
 • Wygodne i bezpieczne narzędzie płatnicze dla firmy, bez konieczności noszenia gotówki
 • Możliwość dokonywania szybkich, wygodnych i nowoczesnych płatności zbliżeniowych – poprzez zbliżenie karty do terminala – do kwoty 100 zł bez potwierdzania numerem PIN*
 • Możliwość płatności kartą w internecie
 • Swobodny dostęp do gotówki w bankomatach oznaczonych logo VISA w kraju i za granicą
 • Bez prowizji wypłacasz gotówkę z sieci bankomatów SGB i BPS – Spółdzielcza Sieć Bankomatów
 • Możliwość wypłaty gotówki podczas zakupów w sklepach oznaczonych znakiem Cash back
 • Minimum formalności przy wydaniu karty
 • Bezpieczeństwo:
  • podczas dokonywania transakcji zbliżeniowych karta pozostaje cały czas w Twoich rękach
  • całodobowa możliwość zastrzeżenia karty

* terminal może wymagać potwierdzenia transakcji numerem PIN mimo zaistnienia warunków do zrealizowania transakcji zbliżeniowej

● MASTERCARD BUSINESS ZBLIŻENIOWA
 • Kartę otrzymujesz do rachunku bieżącego lub pomocniczego
 • Możesz wskazać pracowników, którzy otrzymają kartę
 • Wygodne i bezpieczne narzędzie płatnicze dla firmy, bez konieczności noszenia gotówki
 • Możliwość dokonywania szybkich, wygodnych i nowoczesnych płatności zbliżeniowych – poprzez zbliżenie karty do terminala – do kwoty 100 zł bez potwierdzania numerem PIN*
 • Możliwość płatności kartą w internecie
 • Swobodny dostęp do gotówki w bankomatach oznaczonych logo MasterCard w kraju i za granicą
 • Bez prowizji wypłacasz gotówkę z sieci bankomatów SGB i BPS – Spółdzielcza Sieć Bankomatów
 • Możliwość wypłaty gotówki podczas zakupów w sklepach oznaczonych znakiem Cash back
 • Minimum formalności przy wydaniu karty
 • Bezpieczeństwo:
  • podczas dokonywania transakcji zbliżeniowych karta pozostaje cały czas w Twoich rękach
  • całodobowa możliwość zastrzeżenia karty

* terminal może wymagać potwierdzenia transakcji numerem PIN mimo zaistnienia warunków do zrealizowania transakcji zbliżeniowej

Kredyty

● KREDYT OBROTOWY W RACHUNKU BIEŻĄCYM
 • Finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • Udzielany w formie odnawialnej linii kredytowej
 • Każdy wpływ na rachunek bieżący zaliczany jest na spłatę kredytu, powodując jednocześnie automatyczne odnowienie się kwoty limitu o kwotę dokonanej spłaty
 • Udzielany na 36 miesięcy
 • Niskie koszty – odsetki pobierane są tylko za faktycznie wykorzystany kredyt
 • Dogodne formy zabezpieczeń
● KREDYT OBROTOWY
 • Finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • Udzielany na 60 miesięcy
 • Dogodne formy zabezpieczeń
● KREDYT INWESTYCYJNY
 • Finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację, zwiększanie majątku trwałego, tworzenie nowych lub rozwój istniejących zdolności wytwórczych lub usługowych,
 • Niski wymagany wkład własny
 • Wykorzystanie kredytu jednorazowo lub w transzach
 • Indywidualne zasady spłaty kredytu
 • Możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału
● KREDYTY Z DOPŁATAMI ARiMR
 • Kredyt z dopłatami ARiMR posiada preferencyjne oprocentowanie. Część odsetek dopłacana jest przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 • Kredyty inwestycyjne udzielane są z przeznaczeniem na: inwestycje w: gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej, przetwórstwie produktów rolnych
 • Zakup gruntów rolnych
 • Utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie przekroczyły 40 roku życia
 • Realizację inwestycji w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie