Ład korporacyjny

Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Ślesinie o stosowaniu „Zasad Ładu Korporacyjnego”

Statut Banku Spółdzielczego w Ślesinie

Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Ślesinie
Opis systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Ślesinie
Ocena stosowania Polityki Ładu Korporacyjnego w 2021 roku
Struktura Organizacyjna Banku Spółdzielczego w Ślesinie