Ład korporacyjny

Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Ślesinie o stosowaniu „Zasad Ładu Korporacyjnego”
Ocena stosowania Polityki Ładu Korporacyjnego w 2020 roku

Polityka ładu korporacyjnym Banku Spółdzielczym w Ślesinie

Opis systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Ślesinie

Ocena stosowania Polityki Ładu Korporacyjnego w 2019 roku

Struktura Organizacyjna Banku Spółdzielczego w Ślesinie