Ład korporacyjny

Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Ślesinie o stosowaniu „Zasad Ładu Korporacyjnego”
Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Ślesinie

Opis systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Ślesinie

Ocena stosowania Polityki Ładu Korporacyjnego w 2021 roku
Struktura Organizacyjna Banku Spółdzielczego w Ślesinie