INFORMACJA O PRZEDSIĘBIORCACH

Bank Spółdzielczy w Ślesinie, działając na podstawie art. 111b ustawy Prawo bankowe, informuje o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych mających dostęp do tajemnicy bankowej, którym zgodnie z art. 6a ust. 1 i 7 ustawy Prawo bankowe powierzył wykonywanie określonych czynności bankowych lub czynności faktycznych związanych z działalnością bankową

L.p Nazwa przedsiębiorcy Adres siedziby przedsiębiorcy Dane indentyfikacyjne
REGON NIP KRS
1. Zakład Usług Informatycznych „NOVUM” Sp. z o.o. ul. Spokojna 9a, 18-400 Łomża 450008792 718-002-68-19 0000080302
2. Firma Usługowo – Handlowa
„Sieci i Peryferia” Paweł Grzesik
ul. Królowej Jadwigi 15, 64-920 Piła 301653462 764-201-97-66  
3. SiP Serwis Sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 15, 64-920 Piła 385290815 764-270-02-57 0000822649