Nagrody

Gepard Biznesu dla Banku Spółdzielczego w Ślesinie

Orzeł Agrobiznesu dla Banku Spółdzielczego w Ślesinie

Bank Spółdzielczy w Ślesinie otrzymał nagrodę Orzeł Agrobiznesu 2015 za sukces rynkowy i aktywne wspieranie agrobiznesu. Orzeł Agrobiznesu jest nagrodą przyznaną przez Agencję Promocyjno-Wydawniczą EMS pod honorowym patronatem Posła do Parlamentu Europejskiego Jarosława Kalinowskiego. Bank Otrzymał nagrodę na podstawie rekomendacji samorządu lokalnego.