Dyrektywa PSD 2

W dniu 10 maja 2018 roku została uchwalona ustawa zmieniająca ustawę o usługach płatniczych, na mocy której w Polsce wdrażana jest unijna dyrektywa PSD2 (Payment Service Directive). Ustawa nowelizująca weszła w życie 20 czerwca 2018 roku.

Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych ma na celu na stworzenie jednolitego rynku płatności UE, w tym zwiększenie bezpieczeństwa klienta przy dokonywaniu płatności zdalnych i elektronicznych. Na mocy ustawy stworzony został nowy typ podmiotu świadczącego usługi finansowe – mała instytucja płatnicza (MIP).

W związku z nowelizacją ustawy banki, w tym Bank Spółdzielczy w Ślesinie, w najbliższym czasie zobowiązane są przystosować się do nowych obowiązków w tym m.in.:

  • zmiany zasad rozpatrywania reklamacji: skrócenie czasu rozpatrywania reklamacji oraz zwrot środków za nieautoryzowane transakcje do 15 dni,
  • zmniejszenia odpowiedzialności klienta za nieautoryzowane transakcje do 50 euro (obecnie 150 euro),
  • zmiany opcji kosztowych w przelewach na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego – dostępna będzie wyłącznie opcja SHA, czyli koszty związane z realizacją przelewu walutowego są dzielone pomiędzy strony uczestniczące w transakcji (natomiast wycofuje się opcje kosztowe BEN oraz OUR),