Klienci indywidualni

Konta

● RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO – ROZLICZENIOWY
 • Do rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych
 • Możliwość lokowania niskich kwot
 • Nieograniczony dostęp do rachunku
 • Operacje wykonywane w ramach rachunku potwierdzane wyciągiem
 • Forma i częstotliwość otrzymywania wyciągu według preferencji klienta
 • Dostęp do środków poprzez oddziały, bankomaty, Internet
 • Możliwość otwarcia rachunku dla jednej lub kilku osób
 • Dostęp do usług dodatkowych: zlecenia stałe, kredyt odnawialny, karty płatnicze, polecenie zapłaty
● RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO – ROZLICZENIOWY MŁODZIEŻOWY

Rachunek przeznaczony jest dla osób do 13 roku życia, osoba małoletnia, zakładając rachunek ROR Młodzieżowy, musi udać się do banku z opiekunem, który złoży zgodę na otwarcie rachunku dla osoby małoletniej.

 • Gromadzenie i przechowywanie środków pieniężnych,
 • Otrzymywanie na konto wpływów gotówkowych i bezgotówkowych, takich jak: stypendia, pieniądze od rodziców, renta ZUS, wynagrodzenie za pracę sezonową,
 • Otrzymanie i korzystanie z karty VISA zbliżeniowa Młodzieżowa oraz MASTERCARD zbliżeniowa Młodzieżowa,
 • Możliwość zarządzania rachunkiem przez Internet,
 • Otrzymywanie informacji SMS o stanie rachunku.
● RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY
 • Prowadzenie rachunku – bez opłat
 • Pierwsza wpłata już od 100 PLN
 • Im więcej środków na rachunku tym wyższe oprocentowanie
 • Możliwość dokonywania dowolnej ilości wpłat i wypłat
 • Odsetki obliczane na koniec roku.
 • Możliwość wpłat gotówkowych lub bezgotówkowych
● PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY
 • Przeznaczony jest dla klientów, którzy nie posiadają innego rachunku płatniczego
 • Prowadzony jest wyłącznie w walucie polskiej
 • Nie może być powiązany z produktami kredytowymi
 • W ramach rachunku możliwe jest jedynie:
  • dokonywanie wpłat środków pieniężnych na rachunek,
  • dokonywanie wypłaty gotówki z rachunku na terytorium któregokolwiek państwa członkowskiego EOG, w bankomatach lub w placówce,
  • wykonywanie na terytorium państw członkowskich EOG transakcji płatniczych, tj. polecenie zapłaty, polecenie przelewu, w tym zlecenia stałe oraz transakcje przy użyciu karty płatniczej.
 • W ramach PRP bank umożliwia dostęp do rachunku poprzez elektroniczne kanały dostępu
● RACHUNEK RODZINNY
 • Rachunek rodzinny może być prowadzony wyłącznie dla osób, którym przyznano niepodlegające egzekucji świadczenia, dodatki, zasiłki oraz inne świadczenia.
 • Rachunek rodzinny może być prowadzony wyłącznie jako rachunek indywidualny.
 • Środki zgromadzone na rachunku rodzinnym nie podlegają egzekucji

LOKATY

● LOKATY TERMINOWE Z TERMINEM ZAPADLNOŚCI OD 1 M-CA DO 36 M-CY
 • Minimalna kwota lokaty już od 1000 PLN
 • Oprocentowanie zmienne
 • Elastyczny okres lokaty od 1 miesiąca aż do 36 miesięcy
 • Możliwość sprawdzenia lokaty przez Internet,
 • Lokata odnawialna– automatycznie odnawianie na kolejny okres bez konieczności wizyty w banku

Karty

● VISA ZBLIŻENIOWA
 • Wygodne płacenie kartą bez konieczności noszenia gotówki
 • Płacenie w sklepach i punktach usługowych wyposażonych w terminale elektroniczne akceptujące karty VISA (zarówno tradycyjne, jak i zbliżeniowe) w kraju i za granicą
 • Możliwość dokonywania szybkich, wygodnych i nowoczesnych płatności zbliżeniowych – poprzez zbliżenie karty do terminala akceptującego kartę:
  • do kwoty 100 zł – bez potwierdzenia numerem PIN*
  • powyżej kwoty 100 zł – konieczne potwierdzenie numerem PIN
 • Możliwość płatności kartą w internecie
 • Swobodny dostęp do gotówki w bankomatach oznaczonych logo VISA w kraju i za granicą przez całą dobę
 • Bezpłatna wypłata gotówki z bankomatów sieci SGB oraz BPS – Spółdzielcza Sieć Bankomatów
 • Możliwość wypłaty gotówki podczas zakupów w sklepach oznaczonych znakiem Cash back
 • Kontrola nad finansami – możliwość sprawdzenia dostępnych środków w bankomacie SGB
 • Minimum formalności przy wydaniu karty
  Bezpieczeństwo:

   

  • podczas dokonywania transakcji zbliżeniowych karta pozostaje cały czas w Twoich rękach
  • całodobowa możliwość zastrzeżenia karty

* terminal może wymagać potwierdzenia transakcji numerem PIN mimo zaistnienia warunków do zrealizowania transakcji zbliżeniowej

● VISA MŁODZIEŻOWA ZBLIŻENIOWA
 • Kartę możesz otrzymać już od 13 roku życia
 • Za zakupy wygodnie płacisz kartą
 • Masz swobodny dostęp do swoich pieniędzy – w bankomatach w kraju i za granicą, przez całą dobę
 • Bezpłatnie wypłacasz gotówkę z bankomatów SGB
 • Możesz płacić kartą przez Internet
 • Możliwość wypłaty gotówki podczas zakupów w sklepach oznaczonych znakiem Cash back
 • Kontrolujesz swoje finanse – zawsze możesz sprawdzić dostępne środki w bankomacie
 • Twoja karta jest ważna cztery lata i możesz ją wznowić na kolejny okres
● MASTERCARD ZBLIŻENIOWA
 • Wygodne płacenie kartą bez konieczności noszenia gotówki
 • Płacenie w sklepach i punktach usługowych wyposażonych w terminale elektroniczne akceptujące karty
 • MasterCard (zarówno tradycyjne, jak i zbliżeniowe) w kraju i za granicą
 • Możliwość dokonywania szybkich, wygodnych i nowoczesnych płatności zbliżeniowych – poprzez zbliżenie karty do terminala akceptującego kartę:
  • do kwoty 100 zł – bez potwierdzenia numerem PIN*
  • powyżej kwoty 100 zł – konieczne potwierdzenie numerem PIN
 • Możliwość płatności kartą w internecie
 • Swobodny dostęp do gotówki w bankomatach oznaczonych logo
 • MasterCard w kraju i za granicą przez całą dobę
 • Bezpłatna wypłata gotówki z bankomatów sieci SGB oraz BPS – Spółdzielcza Sieć Bankomatów
 • Możliwość wypłaty gotówki podczas zakupów w sklepach oznaczonych znakiem Cash back
 • Kontrola nad finansami – możliwość sprawdzenia dostępnych środków w bankomacie SGB
 • Minimum formalności przy wydaniu karty
  Bezpieczeństwo:

   

  • podczas dokonywania transakcji zbliżeniowych karta pozostaje cały czas w twoich rękach
  • całodobowa możliwość zastrzeżenia karty

* terminal może wymagać potwierdzenia transakcji numerem PIN mimo zaistnienia warunków do zrealizowania transakcji zbliżeniowej

● MASTERCARD MŁODZIEŻOWA ZBLIŻENIOWĄ
 • Kartę możesz otrzymać już od 13 roku życia
 • Za zakupy wygodnie płacisz kartą
 • Masz swobodny dostęp do swoich pieniędzy – w bankomatach w kraju i za granicą, przez całą dobę
 • Bezpłatnie wypłacasz gotówkę z bankomatów SGB
 • Możesz płacić kartą przez Internet
 • Możliwość wypłaty gotówki podczas zakupów w sklepach oznaczonych znakiem Cash back
 • Kontrolujesz swoje finanse – zawsze możesz sprawdzić dostępne środki w bankomacie
 • Twoja karta jest ważna cztery lata i możesz ją wznowić na kolejny okres

Kredyty

● KREDYT ODNAWIALNY W ROR
 • Możliwość wykorzystania w dowolnym momencie,
 • Udzielany w formie linii kredytowej
 • Maksymalny okres kredytowania nawet do 5 lat
 • Po okresie każdych 12 miesiącach automatyczne odnowienie kredytu bez konieczności podpisania aneksu
 • Możliwość wydatkowania kwoty na dowolny cel
● KREDYT GOTÓWKOWY
 • Na własne potrzeby konsumpcyjne
 • Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat
 • Możliwość wyboru długiego okresu kredytowania
 • Możliwość wyboru różnych form zabezpieczeń
 • Możliwość spłaty w ratach stałych i malejących
● KREDYT MIESZKANIOWY
 • Długi okres kredytowania nawet do 25 lat
 • Indywidualne podejście do każdego klienta
 • Spłaty w ratach malejących
 • Szybka decyzja kredytowa
 • Proste procedury