Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd

Prezes Zarządu: Halina Banaszak
Wiceprezes Zarządu: Barbara Grzesiak
Wiceprezes Zarządu: Jolanta Słowińska

Rada Nadzorcza

Przewodniczący: Henryk Krygier
Z-ca Przewodniczącego: Waldemar Florczyk
Sekretarz: Edmund Łukaszewski
Członkowie: Zbigniew Chabiński
Wojciech Andrzejewski
Lech Kowalski
Błażej Łęt
Andrzej Perkowski
Danuta Skała

Rada Nadzorcza

Przewodniczący:
Henryk Krygier

Z-ca Przewodniczącego:
Waldemar Florczyk
Sekretarz:
Edmunt Łukaszewski
Członkowie:
Zbigniew Chabiński
Wojciech Andrzejewski
Lech Kowalski
Błażej Łęt
Andrzej Perkowski
Danuta Skała