Podmioty z dostępem do informacji chronionych

Ogłoszenie o podmiotach uprawnionych do dostępu do informacji chronionych tajemnicą bankową

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art.111b ust 1 ustawy Prawo Bankowe, Bank Spółdzielczy w Ślesinie informuje, że do przedsiębiorców, którym Bank powierzył wykonywanie na rzecz banku czynności, w wyniku których uzyskują dostęp do informacji chronionych tajemnicą bankową należą:

  • Zakład Usług Informatycznych „Novum” Sp. z o.o. w Łomży,
  • F.U.H. „Sieci i Peryferia” Paweł Grzesik.