Polityka informacyjna

Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Ślesinie według stanu na 31.12.2020 roku