Polityka informacyjna

Ujawnienie informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz innych informacji na dzień 31.12.2022
Ujawnienie informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz innych informacji na dzień 31.12.2021
Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Ślesinie według stanu na 31.12.2020 roku
Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Ślesinie według stanu na 31.12.2019 r.
Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Ślesinie według stanu na 31.12.2018 r.