Silne uwierzytelnianie PSD2

W związku z wejściem w życie Dyrektywy PSD2 od 12 września nastąpi dużo zmian w Bankowości Elektronicznej:

Silne uwierzytelnianie klienci indywidualni

 1. Podczas pierwszego logowania konieczne będzie podanie – poza identyfikatorem i hasłem – dodatkowego hasła SMS wysłanego przez Bank na telefon Klienta.
 2. Logowanie co 90 dni wymagało będzie poza identyfikatorem i hasłem logowania – dodatkowego hasła SMS wysłanego przez Bank na telefon Klienta.
 3. Udostępniona zostanie aplikacja mobilna „Nasz Bank” (do pobrania w sklepach Google Play i App Store) umożliwiająca autoryzację mobilną – w tym przypadku podczas logowania konieczne będzie podanie identyfikatora i hasła oraz zatwierdzenie zlecenia logowania w aplikacji mobilnej.
 4. Podczas autoryzacji dyspozycji z wykorzystaniem:
 • Autoryzacji SMS konieczne będzie podanie kodu uwierzytelnienia zdefiniowanego przez Klienta i hasła SMS wysłanego przez Bank na telefon.
 • Autoryzacji mobilnej konieczne będzie podanie e-PINu (kod przypisany aplikacji mobilnej, operacja zatwierdzana w smartfonie).

Więcej informacji wraz ze zdjęciami z systemu bankowości w dokumencie: Silne uwierzytelnianie dla klienta indywidualnego (instrukcja użytkownika)

Silne uwierzytelnianie klienci instytucjonalni:

W przypadku autoryzacji za pomocą nPodpis

 1. Podczas pierwszego logowania – poza identyfikatorem i hasłem – pojawi się okno do wprowadzenia „Kodu z aplikacji nPodpis”.
 2. Logowanie co 90 dni wymagało będzie poza identyfikatorem i hasłem logowania – wprowadzenia „Kodu z aplikacji nPodpis”.
 3. Podczas autoryzacji dyspozycji z wykorzystaniem nPodpis konieczne będzie podpisanie przelewów w aplikacji nPodpis (bez zmian).

W przypadku autoryzacji za pomocą SMS

 1. Podczas pierwszego logowania konieczne będzie podanie – poza identyfikatorem i hasłem – dodatkowego hasła SMS wysłanego przez Bank na telefon Klienta.
 2. Logowanie co 90 dni wymagało będzie poza identyfikatorem i hasłem logowania – dodatkowego hasła SMS wysłanego przez Bank na telefon Klienta.
 3. Podczas autoryzacji dyspozycji konieczne będzie podanie kodu uwierzytelnienia zdefiniowanego przez Klienta i hasła SMS.

W przypadku Autoryzacji Mobilnej

 1. Podczas pierwszego logowania konieczne będzie podanie – poza identyfikatorem i hasłem – e-PINu (kod przypisany aplikacji mobilnej, operacja zatwierdzana w smartfonie).
 2. Logowanie co 90 dni wymagało będzie poza identyfikatorem i hasłem logowania – podanie e-PINu (kod przypisany aplikacji mobilnej, operacja zatwierdzana w smartfonie).
 3. Podczas autoryzacji dyspozycji konieczne będzie podanie e-PINu (kod przypisany aplikacji mobilnej, operacja zatwierdzana w smartfonie).

Więcej informacji wraz ze zdjęciami z systemu bankowości w dokumencie: Silne uwierzytelnianie dla klienta instytucjonalnego (instrukcja użytkownika)