Podstawowy rachunek płatniczy

Podstawowy rachunek płatniczy przeznaczony jest dla klientów, dla których ani bank krajowy w rozumieniu art.4 ust.1 pkt 1 ustawy – Prawo bankowe, ani oddział banku zagranicznego w rozumieniu art.4 ust.1 pkt 20 ustawy – Prawo bankowe, ani instytucja kredytowa w rozumieniu art.4 ust.1 pkt 17 ustawy – Prawo bankowe i odpowiednio oddział instytucji kredytowej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy – Prawo bankowe, ani też spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, w ramach działalności wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie prowadzi innego rachunku płatniczego w złotych, umożliwiającego wykonywanie transakcji.

W załączeniu wzór wniosku o otwarcie.