Jednolite zasady oferowania narzędzi pomocowych przez Banki

Stanowisko banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania dalszych narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego w związku z reaktywacją Wytycznych EBA.

Moratorium pozaustawowe 22.02.2021 (PL) – korekta