Harmonogram zebrań Grup Członkowskich

Banku Spółdzielczego w Ślesinie w 2023 r.

L.p. DATA GODZINA MIEJSCE OBRAD MIEJSCOWOŚCI PODLEGŁE GRUPIE CZŁONKOWSKIEJ
1. 17.05.2023 10.00 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Babiaku Członkowie Gminy Babiak
 2. 18.05.2023 10.00 Klub Rencisty i Emeryta w Skulsku Członkowie Gminy Skulsk
3. 19.05.2023 10.00 Sala Banku Spółdzielczego w Ślesinie Członkowie Miasta
i Gminy Ślesin